คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Transmedia Storytelling Conference & Workshop สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งด้วยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น Keynote Speakers ด้าน Transmedia Storytelling ในงาน Transmedia Storytelling Conference & Workshop สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งด้วยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา กลู่มผู้ผลิตสื่อ และกลุ่มนักธุรกิจ สนใจเข้าร่วมงานกว่า 30 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ โรงแรม Eastin Tan Chiang Mai

พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาคการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมบรรยายเนื้อหาด้าน Transmedia Storytelling and Digital Technology/AI ต่อด้วยช่วงการบรรยายพิเศษด้าน Transmedia Storytelling โดย Keynote Speakers จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
1. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. Mr.James Wearing-Smith อดีตนักแสดงฮอลลีวูด 
3. Mr.James Ehny นักถ่ายทำสารคดี 
4. Dr.Henry Jenkins (USA)

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย วิทยากรโดยอาจารย์ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด Bitkub และอดีตผู้อำนวยการด้านการตลาด True Digital ได้จัด Workshop การนำเสนอ Digital Technology/AI และการใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการขายสินค้าและบริการ โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ระดมความคิดเห็น พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งด้วยการเล่าเรื่องข้ามสื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Transmedia Storytelling Conference & Workshop สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งด้วยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.