คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

The Monk Film Festival 2023 พระทำ – สร้างสุข

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน The Monk Film Festival 2023 (พระฟิล์มเฟสติวัล 2023) ภายใต้โครงการพระธรรมจารึกนักสื่อสารในการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในกลุ่มชาติพันธุ์เป็นความร่วมมือของเครือข่ายพระนักสื่อ มูลนิธิโพธิยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพของพระเพื่อสื่อสารธรรมะไปสู่ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบัน เพื่อเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนกับการรักษาศีลธรรม ตลอดภายในงานประกอบด้วย

เวทีพูดคุย พระทอล์ค พระทำ ประเด็น ธรรมะ ชีวิต ชุมชน และการสื่อสารในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยน โดย…
1. พระอรุณเมธี พุทธิภัทโท.ดร. เครือข่ายพระธรรมจาริก
2. พระสร้อย ชยานันโท พระนักสื่อสาร
3.ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. คุณสมปอง นครไธสง วิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์
ดำเนินรายการชนคุย โดย ธีมล บัวงาม ThaiPBS

ชวนชมหนังสารคดี 5 เรื่อง ของ พระทำสื่อ เบญจศีล เบญจธรรม และชุมชนชาติพันธุ์ พระทำ-สร้างสุข
• ธรรม กินได้ บุญสัญจร วิถีแห่งความเมตตากรุณา แบ่งปัน ของคนปกาเกอะญอ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
• ธรรม ร่มเย็น วิถีสัจจะ ของคนลุ่มน้ำมางในการดูแลผืนป่าและสายน้ำ จ.น่าน
• ธรรม มั่นคง ธรรมะกับความสำรวมของชุมชนลัวะ จ.สุโขทัย
• ธรรม อิ่มท้อง สวนผสมผสาน สร้างอาหาร สร้างรายได้ กลางเมืองหลวงแห่งข้าวโพด อำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• ธรรม สุขใจ สติกับวิถีของคนเลี้ยงช้าง และคนเก็บหมากแห่งบ้านแม่ลาคี จ.ตาก

The Monk Film Festival 2023 (พระฟิล์มเฟสติวัล 2023) จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #CICCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

The Monk Film Festival 2023 พระทำ – สร้างสุข

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.