คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

The Faculty Endterm: ภาคสุดท้าย The Faculty

เชิญติดตามอ่านรายงานผลการดำเนินงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
ช่วงการบริหารงานรอบ 3 ปี (ผลการดำเนินงาน 1 ปี 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 – 25 มีนาคม 2566)
ได้ใน The Faculty Endterm: ภาคสุดท้าย The Faculty 👇

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

The Faculty Endterm: ภาคสุดท้าย The Faculty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.