คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Soffell x MarCom Mass Comm ปั้นนักศึกษาผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

✨🤝 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดจับมือนักวิชาชีพ นำกรณีศึกษาจริงมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผ่านการผลิต TVC, TikTok VDO, Bumper Ad, Radio Spot, Sponsorship Script, In-store Media และ Facebook Content นำเสนอผลงาน รับคำวิจารณ์และแนะแนวทางพัฒนาผลงานจากเอเจนซีและนักวิชาชีพ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 📸🎥

กระบวนวิชา 851353 Media Design and Production Strategies for Marketing Communication ของกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด “ผลิตภัณฑ์ซอฟเฟล (Soffell) โลชั่นและสเปรย์กันยุง” จากบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Auditorium (ชั้น 3) อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมการเรียนรู้: นักวิชาชีพพบนักศึกษา” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดระดับมืออาชีพ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลงานแก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่การมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

🔹 คุณอรชุดา ตังคณานุกูลชัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด

🔸 คุณเกรียงไกร ปวนรัตน์ ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด

🔹 คุณอธิวัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญวางแผนและซื้อสื่ออาวุโส บริษัท ทศภาค จำกัด

🔸 คุณณัฐา ฟูตระกูล Founder and Strategic Business Director บริษัท nCube and Partners จำกัด

🔹 คุณบุญญาวัฒน์ ธราวัศนิธิศ ผู้กำกับ/ครีเอทีฟ บริษัท อะหยังฟิล์ม จำกัด

🔸 คุณอนุสรา กอสัมพันธ์ ผู้กำกับ บริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จำกัด

การจัดโครงการดังกล่าว นักศึกษา คณาจารย์ ยังได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันจากประสบการณ์ของนักวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Soffell x MarCom Mass Comm ปั้นนักศึกษาผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.