คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Mass Comm ครองแชมป์ใช้ CMU e-Document 100% ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ชาว มช.เรียนรู้ ช่วยลดกระดาษ – เพิ่มประสิทธิผล – ส่งเสริมนโยบาย Digital University

ดร. ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ นักจัดการงานทั่วไป หน่วยธุรการและสารบรรณ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และ Workshop การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางการนำไปปรับใช้จำนวนมาก

สืบเนื่องจาก คณะการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน CMU e-Document Show and Share เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรมาจาก 4 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะการสื่อสารมวลชนได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของการนำมาใช้ทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะการสื่อสารมวลชน จึงร่วมมือกับ ITSC พัฒนาหลักสูตร CMU e-Document Workshop Session with Mass Comm โดยเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เนื้อหาประกอบด้วย “Mass Comm Style: My e-Doc”, “CMU e-Doc ทำอะไรได้บ้างน๊า?”, “ขวัญใจ Admin มช. ต้อง CMU e-Doc” และ “เทมเพลตเทพ ๆ ง่าย ๆ ปรับใช้สบาย” ทั้งนี้ ITSC ได้บันทึกวีดีทัศน์ไว้สำหรับเรียนรู้ย้อนหลัง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการสร้างฟอร์มจากระบบกระดาษสู่ระบบดิจิทัล จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร Advanced CMU e-Document Templates และบันทึกวีดิทัศน์ไว้ให้ผู้สนใจนำไปปรับใช้กับส่วนงานตนเองตามคำเรียกร้อง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/hr/ ในหัวข้อ

  • CMU e-Document Workshop Session with Mass Comm
  • Advanced CMU e-Document Templates

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การรับหนังสือ การส่งหนังสือ ประเภทหนังสือเวียนและหนังสือสั่งการทั่วไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนมีฐานข้อมูลสะดวกในการสืบค้น และจากการตรวจสอบการใช้งานระบบ พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ Digital University อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mass Comm ครองแชมป์ใช้ CMU e-Document 100% ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ชาว มช.เรียนรู้ ช่วยลดกระดาษ – เพิ่มประสิทธิผล – ส่งเสริมนโยบาย Digital University

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.