คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

MarCom แมสคอม นำนักศึกษา Advertising Capstone Project ศึกษาดูงาน @ชอยส์ มินิสโตร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด นำนักศึกษา 49 คนลงพื้นที่ ณ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด กล่าวต้อนรับ คุณวธัญญู ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) สายงานสนับสนุน บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บรรยายความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ แก่คณบดี นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิบริหารบริเวณอาณาเขต ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณวธัญญู ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของตันตราภัณฑ์ ต่อด้วย แนวคิดและต่อยอดธุรกิจร้านสะดวกซื้อตันตราภัณฑ์สู่บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์จำกัด ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ในประเทศไทยและทั่วโลก คู่แข่งทางด้านธุรกิจของร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้แก่ กระบวนการเลือกสินค้า การจัดเก็บข้อมูลการซื้อ ระบบการสั่งสินค้าเพื่อวางจำหน่าย การควบคุมคุณภาพสินค้าที่วางจำหน่าย สื่อที่ใช้ในร้านค้าและกฎเกณฑ์รวมถึงข้อห้ามที่ต้องควบคุมในการใช้สื่อ ตลอดจนการทำงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7 – 11

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อมูล ความรู้ แนวคิดวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจและการตลาด แนวคิดการบริหารจัดการ เป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ Advertising Capstone Project ตามหลักสูตร โดยเป็นข้อมูลสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

MarCom แมสคอม นำนักศึกษา Advertising Capstone Project ศึกษาดูงาน @ชอยส์ มินิสโตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.