คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

MarCom แมสคอม จัดเต็ม Reskill อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม Workshop Generate AI สร้างสรรค์ผลงาน TVC Advertising Storyboard

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์และเขียนบทภาพยนตร์โฆษณาโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด โดยอาจารย์ธิติ เกตุทัต อาจารย์เชี่ยวชาญด้าน Media Production, Graphic Design คณะการสื่อสารมวลชน มช.

ตลอดการอบรมฯ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ‘Midjourney’ โดยผ่านคำสั่ง “คีย์เวิร์ด” ป้อนคำอธิบายที่เป็นเหมือนการบรีฟ AI ให้ประมวลผลออกมาเป็นภาพ ต่อยอดการผลิตผลงานในกระบวนวิชา และเพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง MCB2405 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

MarCom แมสคอม จัดเต็ม Reskill อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม Workshop Generate AI สร้างสรรค์ผลงาน TVC Advertising Storyboard

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.