คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษา

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University.

What can be more convenient than having all the assortment of any-type-of-products in one place? All-in-one-shop

เส้นทางลัด

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์และตราอัตลักษณ์
ตราสัญลักษณ์รูปนกของคณะการสื่อสารมวลชนที่ประกาศยกเลิก