คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Disinformation…เมื่อข้อมูลข่าวสารผิดพลาดมีอยู่ทุกที่ !!

Disinformation คือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ข้อมูลที่ไม่ถูกถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือจริงเพียงบางส่วน หลายคนคงเคยมีประสบการณ์หรือได้รับผลกระทบจากข่าวลวง ข่าวปลอม ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดกันมาบ้าง เช่น อาจเคยเป็นผู้รับข้อมูลและเผยแพร่ออกไปทั้งที่ตั้งใจ หรืออาจไม่ได้ตั้งใจเพียงเพราะไม่รู้ว่าคือข่าวปลอม หรือไม่ทันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2565 พบว่า มีงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและในแถบอาเซียนที่ศึกษาเกี่ยวกับ Disinformation รวมมากกว่า 100 ชิ้น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่หัวข้อ ข่าว/วารสารศาสตร์ เป็นหลัก

COMM SCHOLARS HUB แพลตฟอร์มที่รวมเอางานวิจัย ทั้งบทความวิจัย การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์มารวมไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อรับรับมือเกี่ยวกับ Disinformation ซึ่งไม่เพียงแต่ด้าน ข่าว/วารสารศาสตร์ เท่านั้น แต่ยังมี ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ/โรคระบาด การเมือง/การเคลื่อนไหวทางสังคม และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจในเรื่องของ Disinformation สามารถเข้ามาอ่านงานวิจัยและบทความอื่น ๆ ฉบับเต็ม และสมัครสมาชิกฟรี เพื่อ upload เผยแพร่งานของตัวเอง ได้ที่ https://www.commscholarshub.info/

ส่วนหนึ่งของโครงการ การสร้างแพลตฟอร์มความรู้ที่เอื้ออานวยเพื่อยกระดับสู่การวิจัยระดับแถวหน้าในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในประเทศไทย (ทุน บพค.) นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Disinformation…เมื่อข้อมูลข่าวสารผิดพลาดมีอยู่ทุกที่ !!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.