คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Digital Film Mass Comm จัดรอบฉายผลงานการผลิตภาพยนตร์ต่อสาธารณะ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ ในกระบวนวิชา 852400 Film Operation ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดฉายผลงานการผลิตภาพยนตร์ของนักศึกษาต่อสาธารณะ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีม่า เมญ่า เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายกิจกรรม มีการร่วมสนุกแจกของรางวัล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ นักแสดง และทีมโปรดักชั่นด้านการผลิต เพื่อให้นักศึกษา Digital Film นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างมีคุณภาพในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Digital Film Mass Comm จัดรอบฉายผลงานการผลิตภาพยนตร์ต่อสาธารณะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.