คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Digital Film CMU จับมือ บริษัท Cinetoys & Services จัดเวิร์กชอปกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซีเนทอยส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (Cinetoys & Services) จัดโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพสื่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ระยะเวลา 6 วัน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในทุกกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการถ่ายทำแบบมืออาชีพที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถานประกอบการในอนาคตอีกด้วย

ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมฯ นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ได้เรียนรู้การทำงานและประสบการณ์จากบุคลากรวิชาชีพในกองถ่ายทำภาพยนตร์ 5 แผนก

▪ Camera
▪ Lighting
▪ Grip
▪ Sound Recording
▪ DIT (Digital Imaging Technician)

พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassComm #CAMT #DigitalFilm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Digital Film CMU จับมือ บริษัท Cinetoys & Services จัดเวิร์กชอปกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.