คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

CIC Mass Comm ต้อนรับคณะดูงานจาก FIN CMU เยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมต้อนรับรศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU BIOPOLIS) ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ การทดสอบ การแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ รวมถึงสำนักงานของศูนย์ CMU BIOPOLIS ในอนาคต

อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) สร้างขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสารแก่บุคลากรและองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน (Learn Space) โดยภายในอาคารประกอบด้วย

ห้อง Auditorium รองรับได้สูงสุด 120 ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการด้านสื่อเสียง
ห้องบันทึกเสียง ระบบเสียง 7.1
ห้องบันทึกเสียงสำหรับ Podcast
ห้อง Blackbox สำหรับงาน Performing Arts
ห้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมห้องตัดต่อวิดีโอ
ห้องอเนกประสงค์ สำหรับบ่มเพาะธุรกิจ Startup
Learning Space สำหรับนักศึกษา

นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) ยังมีบริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2. วางแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
3. รับจัดและออกแบบอีเว้นท์
4. ผลิตสื่อมัลติมีเดียและออนไลน์
5. บริการห้องประชุมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัย

ผู้สนใจบริการดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

CIC Mass Comm ต้อนรับคณะดูงานจาก FIN CMU เยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.