คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Asia Center และสื่อสารฯ หารือความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการ

          23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -14.00 น. Dr. James Gomez, reginal director of  Asia Center เข้าพบและร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ถึงความร่วมมือในการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต

        คณะการสื่อสารมวลชน เคยร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference: COVID-19 in Asia: Communication – Nationalism – Technology ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ซึ่งจัดโดย Asia Center โดยมีคณาจารย์ 2 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว คือ อาจารย์ ดร. รัฐพล พรหมมาศ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Asia Center และสื่อสารฯ หารือความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.