คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ANGKAEW VIDEO : Seasonal Affective Disorder : ฤดูกาลที่กลืนกินหัวใจ

‘Seasonal Affective Disorder’ หรือ ‘ภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาล’ คือการที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลส่งผลต่อสภาพจิตใจ หรือกระตุ้นให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเกิดอาการ แม้อาการดังกล่าวจะพบได้มากในคนที่อาศัยอยู่ในประเทศในฝั่งตะวันตก แต่ในประเทศไทยก็มีคนที่มีอาการในลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจส่งผลต่อจิตใจมากกว่าที่คิด จึงเป็นเรื่องที่ควรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึง

#สำนักข่าวอ่างแก้ว #MassCommCMU #AngkaewVideo #SeasonalAffectiveDisorder #ซึมเศร้าตามฤดูกาล #ซึมเศร้า #โรคซึมเศร้า #โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล

เผยแพร่ครั้งแรก : Angkaew for Equality
ถ่ายภาพ : คุณานนต์ ริ้วพงษ์กุล, ชุติพงษ์ สาวฤทธิ์
ตัดต่อ : คุณานนต์ ริ้วพงษ์กุล, ชุติพงษ์ สาวฤทธิ์
บท : ยอดฉัตร สุวรรณพงศ์, ภวิกา ธรรมลงกรต

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ANGKAEW VIDEO : Seasonal Affective Disorder : ฤดูกาลที่กลืนกินหัวใจ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.