คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ANGKAEW VIDEO : ก็แคร์ตัวพ่อตัวแม่บ้าง : ให้ ‘วัยเกษียณ’ ได้ใช้ชีวิต

ด้วยจุดเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า “เกษียณแล้วทำอะไรดี ?” กับการต้องการที่จะลบภาพของผู้สูงอายุ ที่สังคมมักจดจำว่าเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วก็ได้แต่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกับลูกหลานไปวัน ๆ ไม่ได้ทำอะไร ‘เกษียณมาร์เก็ต’ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบรับยุคสมัยที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กับการเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่การค้าขาย แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้ออกมาแสดงศักยภาพของตนเอง ได้พบปะกับเพื่อนฝูงและคนรุ่นราวคราวเดียวกัน รวมทั้งเชื่อมต่อไปถึงคนวัยอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาเป็นคนแก่ชราที่ยังมีไฟอยากใช้ชีวิตและลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างที่คนอื่นคิดกัน

#สำนักข่าวอ่างแก้ว #MassCommCMU #AngkaewVideo #เกษียณ #วัยเกษียณ #สังคมผู้สูงอายุ #เกษียณมาร์เก็ต

เผยแพร่ครั้งแรก : Angkaew for Equality
โปรดิวเซอร์ : นลินี ค้ากำยาน
กำกับ : จิราเจต จันทร์คำ
บท : นลินี ค้ากำยาน
ตัดต่อ : จิราเจต จันทร์คำ
สัมภาษณ์ : เกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง, ชลธิฌา สุนันท์เสวก, นลินี ค้ากำยาน, วิลาวัณย์ ปัญโญ, ศุภกร หทัยปรีวิจิตร, สุทธิกานต์ วงศ์ไชย
ช่างภาพ : จิราเจต จันทร์คำ, ธนรัชต์ ใจดี, วงศธร เดชอูป, สุทธิกานต์ วงศ์ไชย
ประสานงาน : กัลย์ธิดา สิริจรรยากร, จุติมน ดีแก้ว
บรรยาย : นลินี ค้ากำยาน

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ANGKAEW VIDEO : ก็แคร์ตัวพ่อตัวแม่บ้าง : ให้ ‘วัยเกษียณ’ ได้ใช้ชีวิต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.