คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ANGKAEW PODCAST : สนุกเขาแต่เราทุกข์

การ ‘บูลลี่’ เป็นพฤติกรรมที่คนมากมายมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งการเป็นฝ่ายบูลลี่คนอื่น ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรือการเป็นฝ่ายที่ถูกบูลลี่เสียเอง

จากวันที่การบูลลี่เกิดผ่านคำพูดหรือการแสดงออกต่าง ๆ จนมาถึงปัจจุบันที่โลกเรามี ‘ไซเบอร์บูลลี่’ ตามการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ทำให้คีย์บอร์ดและโลกโซเชียลกลายเป็นพื้นที่ที่คนมากมายพร้อมจะระบายความขัดเคืองใจของตนใส่ผู้อื่น โดยอาจไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้น ๆ อย่างไร

#สำนักข่าวอ่างแก้ว #MassCommCMU AngkaewPodcast #บูลลี่ #ไซเบอร์บูลลี่ #bullying #cyberbullying #คิดก่อนพูด

เผยแพร่ครั้งแรก : Angkaew for Equality
บท : ธนบูรณ์ เตชะคุณากรกุล
บรรยาย : ธนวัฒน์ อยู่ยืน

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ANGKAEW PODCAST : สนุกเขาแต่เราทุกข์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.