คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ANGKAEW PODCAST : ถึงเวลาล้าง ‘ภาษีเลือด’ หรือยัง ?

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ว่ากันว่าผู้หญิงควรเปลี่ยน ‘ผ้าอนามัย’ ทุก ๆ 4 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าตัวเลขค่าใช้จ่ายในการจัดหาผ้าอนามัยมาใช้งานของผู้หญิงในแต่ละวันนั้นเริ่มที่ 45 บาท และอาจเพิ่มสูงจนถึงระดับที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

สังคมมักมักมองว่าผ้าอนามัยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่จะจัดการกับร่างกายและสุขอนามัยของตัวเอง แต่เรื่อ ‘ส่วนตัว’ ในมุมมองของหลาย ๆ คน แท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนปัญหามากมาย ตั้งแต่ความไม่เท่าเทียมทางเพศ รัฐที่ไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นให้กับผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนั้น ๆ ไปจนถึงปัญหาปากท้อง ที่ ‘เงิน’ ส่วนหนึ่งของผู้หญิงต้องถูกจ่ายไปอย่างจำยอม ทั้งที่เราสามารถหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้หญิงในสังคมประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

#สำนักข่าวอ่างแก้ว #MassCommCMU #AngkaewPodcast #ผ้าอนามัย #สวัสดิการผ้าอนามัย #periodpoverty

เผยแพร่ครั้งแรก : Angkaew for Equality
บรรยาย : จุติมน ดีแก้ว
บท : นลินี ค้ากำยาน, ศุภกร หทัยปรีวิจิตร, สุทธิกานต์ วงศ์ไชย
ตัดต่อ : วงศธร เดชอูป, ศุภกร หทัยปรีวิจิตร

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ANGKAEW PODCAST : ถึงเวลาล้าง ‘ภาษีเลือด’ หรือยัง ?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.