คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ANGKAEW PODCAST : ‘ขยะ’ กับบางสิ่งที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง

ในแต่ละปี คนไทยสร้างขยะมากกว่า 20 ล้านตัน แต่สิ่งที่คนจำนวนไม่รู้หรือไม่ได้สนใจก็คือ ปริมาณขยะจำนวนมหาศาลที่ว่านี้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางน้อยมาก เพราะคนส่วนใหญ่มองว่านี่คืองานของ ‘คนเก็บขยะ’ ที่จะต้องเป็นคนจัดการให้สะอาดเรียบร้อย โดยลืมนึกไปว่าเมื่อเทียบกันแล้ว จำนวนคนเก็บขยะที่มีอยู่ก็คงไม่เพียงพอและไม่สามารถจะคัดแยกขยะทั้งหมดแทนทุก ๆ คนได้ มิหนำซ้ำเมื่อพิจารณารายได้และคุณภาพชีวิต สิ่งที่คนเก็บขยะได้รับ ช่างสวนทางกับความรับผิดชอบและความคาดหวังที่สังคมมีต่อพวกเขามากเหลือเกิน

#สำนักข่าวอ่างแก้ว #MassCommCMU #AngkaewPodcast #ขยะ #คนเก็บขยะ #พนักงานเก็บขยะ #แยกขยะ #การคัดแยกขยะ

เผยแพร่ครั้งแรก : Angkaew for Equality
บท : จุติมน ดีแก้ว, นลินี ค้ากำยาน, ศุภกร หทัยปรีวิจิตร, สุทธิกานต์ วงศ์ไชย
ตัดต่อ : วงศธร เดชอูป
บรรยาย : วงศธร เดชอูป

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ANGKAEW PODCAST : ‘ขยะ’ กับบางสิ่งที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.