คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์

อาจารย์ดีเด่น 2559

ประเภท อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.