คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

2 ศิลปินนักดนตรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดคอนเสิร์ตให้นักศึกษาแมสคอม มช.

คณะการสื่อสารมวลชนได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินนักดนตรี ได้แก่ คุณพงศกร ลิ่มสกุล (แอร์ วง The Mousses) และคุณพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข (ปั๊บ วง POTATO) เป็นวิทยากรสุดพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ข้อแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจในการจัดคอนเสิร์ตให้กับนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียมรวม และทางออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบรู้ในด้านนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกันผลิตงานด้านสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการทำงานในยุค “ความปกติใหม่ (New Normal)” ได้

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 ศิลปินนักดนตรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดคอนเสิร์ตให้นักศึกษาแมสคอม มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.