คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

โรบินฮู้ด – สื่อสารฯ มช. ร่วมจัดประกวดแผนสื่อสารการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขยายตลาดพื้นที่เชียงใหม่

บริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือ เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ภายใต้กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างโอกาสการแข่งขันธุรกิจแพลตฟอร์ม Robinhood โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้เริ่มจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแพลตฟอร์ม Robinhood และชี้แจงรายละเอียดการประกวดผ่านรูปแบบออนไลน์ ทาง ZOOM Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน คุณวิลาสินี จิวานนท์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2563 และ Vice President, Payment Product, Retails Payment Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน ร่วมกับ คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์ Head of Food Business Robinhood จากบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Robinhood ให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจำนวน 11 ทีมได้รับทราบ รวมถึงมอบโจทย์การประกวดแผนสื่อสารการตลาด โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 19 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประกวดแข่งขัน Pitching Challenge ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565 นี้ พร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์ Head of Food Business Robinhood จากบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
คุณวิลาสินี จิวานนท์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2563 และ Vice President, Payment Product, Retails Payment Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน
ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

โรบินฮู้ด – สื่อสารฯ มช. ร่วมจัดประกวดแผนสื่อสารการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขยายตลาดพื้นที่เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.