คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National University of Singapore Leadership Enrichment and Regional Networking 2024 (TF-NUS LEaRN 2024) 

โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National University of Singapore Leadership Enrichment and Regional Networking 2024 (TF-NUS LEaRN 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
(3) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (CEFR C1/ IELTS overall 6.5 with 6.5 in Reading and Writing components/TOEFL iBT 92-93/TOEFL revised Paper-delivered Test 580/PTE Academic 62 overall with 62 in Reading and Writing components)
(4) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำระดับมหาวิทยาลัยหรือชุมชน 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก NUS เพื่อเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พักจาก Temasek Foundation และเมื่อจบโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเดินทางและครองชีพจาก Temasek Foundation จำนวน 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. Application Form
2. Copy of academic transcript
3. Copy of English language proficiency
4. Portfolio

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ที่ https://www.efset.org/th/
ทั้งนี้ ให้เลือกทำแบบทดสอบแบบ 50 นาที

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถส่งรายชื่อนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยผู้จัดโครงการได้จำนวน 1 คน หมดเขตส่งเอกสารการสมัคร ให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน ภายในที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 053942705 ต่อ 106

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National University of Singapore Leadership Enrichment and Regional Networking 2024 (TF-NUS LEaRN 2024) 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.