คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แสดงความยินดีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

         คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณสุดฤทัย เลิศเกษม ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2565 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

         สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แสดงความยินดีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.