คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แสดงความยินดีรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎉🎉 #ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ (อ.ปิ่น) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมในผลงานวิจัย “ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์ กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562” (Online Echo Chamber and First-Time Voters in the 2019 General Election) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 🕊

Cr. https://www.facebook.com/NRCTChannel/posts/591957216066277

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แสดงความยินดีรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.