คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แสดงความยินดีรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎉🎉 #ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ (อ.ปิ่น) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมในผลงานวิจัย “ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์ กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562” (Online Echo Chamber and First-Time Voters in the 2019 General Election) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 🕊

Cr. https://www.facebook.com/NRCTChannel/posts/591957216066277

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แสดงความยินดีรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.