คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. เปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” มุ่งเป้าสู่สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการชั้นนำ

           วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ
คณะการสื่อสารมวลชน
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลช
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีฯ

           อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยภายในอาคารแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

           ชั้น G ประกอบด้วย 1) ห้องบันทึกเสียง Pod Cast จำนวน 4 ห้อง 2) ห้อง Sound Mixing ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง และ 3) ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่แบบครบวงจร

           ชั้น 1 ประกอบด้วย 1) ห้อง Live Studio (Green Screen) ขนาด 160 ตารางเมตร
2) ห้อง Performance Studio ขนาด 67 ตารางเมตร และ 3) ห้องสำนักข่าวอ่างแก้ว และห้องประชุม
15 ที่นั่ง

           ชั้นลอย ประกอบด้วย ห้อง Learning Space เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการอ่านหนังสือ
หรือประชุมหารืองานต่าง ๆ

           ชั้น 2 ประกอบด้วย 1) สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และห้องประชุมเล็กขนาด 10 ที่นั่ง 2) ห้อง Production สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย ห้องตัดต่อเสียง ห้องตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง และห้องประชุมขนาดเล็ก 8 ที่นั่ง และ 3) ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 20 ที่นั่ง  

           ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้อง Auditorium ขนาด 120 ที่นั่ง ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง มีเก้าอี้เธียเตอร์สำหรับคนถนัดซ้าย และหลังม่านเวทีเป็นกระจกบานใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของอ่างเก็บน้ำตาดชมพูได้

           รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารเป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่นักศึกษาของคณะ ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสาร และการประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าให้อาคารแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และการให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนําได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 2713

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. เปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” มุ่งเป้าสู่สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการชั้นนำ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.