คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th Chinese Internet Research Conference 2023 (CIRC 2023)

✨🎥 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Digital Asia Hub จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th Chinese Internet Research Conference 2023 (CIRC 2023) ในหัวข้อ The Chinese Internet in the Global South: Flows, Frictions, and Futures ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบไฮบริด ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ นักวิชาการจากทุกสาขาวิชากว่า 100 คน จากภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ร่วมนำเสนอบทความที่ศึกษาถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตจีน ที่มีต่อวัฒนธรรมดิจิทัล นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และอื่น ๆ กว่า 48 บทความ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงาน ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th Chinese Internet Research Conference 2023 (CIRC 2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.