คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล การประกอบอาชีพในอนาคต

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อม (หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การปรับตัวของนักศึกษาภาพยนตร์ เพื่อการอยู่รอดในอุตสาหกรรมยุคปกติใหม่ (New Normal)” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา รวมถึงเป็นการชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี รองศาตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้ควบคุมการสร้าง และ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และนักเขียนบทภาพยนตร์ บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และ ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล การประกอบอาชีพในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.