คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. หารือความร่วมมือกับ DJI Thailand

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้แทนจาก DJI Thailand โดยคุณศิวภัสร์  ธัญวิศาลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอซูรี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวิชาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะการสื่อสารมวลชน โดยมีอาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. หารือความร่วมมือกับ DJI Thailand

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.