คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมทำ “ผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องสมุนไพร”

          ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  “จัดทำผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องสมุนไพร” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ ณ Mass Comm CMU Learning Space คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. วิทยากรพิเศษโดย คุณทัศนันท์ ธนัญชัย เจ้าของสถานประกอบการทองน้ำหนึ่ง นวดเพื่อสุขภาพ

          ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีไทย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนถึงแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมทำ “ผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องสมุนไพร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.