คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. พัฒนาเสริมสร้างการทำงานบุคลากร ในหัวข้อ “We Care Each Other”

          หน่วยบริหารงานบุคคล คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ปีงบประมาณ 2566 การบรรยายหัวข้อ “We Care Each Other” ให้กับบุคลากรในคณะฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์องค์กร สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน “We Communicate We Create We Share” วิทยากรพิเศษโดย คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องอาศัยทักษะการทำงานเชิงรุก รวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ในการใส่ใจดูแลทุกคน เริ่มตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนถึงแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. พัฒนาเสริมสร้างการทำงานบุคลากร ในหัวข้อ “We Care Each Other”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.