คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันอิศรา เยี่ยมชมและรับฟังแผนการดำเนินงาน/การเรียนการสอนของคณะฯ

10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย รศ.ดร. นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ. นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมต้อนรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสถาบันอิศรา และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 นำโดย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร, คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ได้กล่าวถึง แผนการดำเนินงานคณะและแนะนำบริการของศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) ต่อด้วย รศ.ดร. นรินทร์ นำเจริญ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาทิ หลักสูตรการสื่อสารมวลชน, โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์) และหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ที่พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) คุณวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร บุคลากรงานรายการและข่าว เป็นผู้แทนให้ข้อมูลผังรายการออกอากาศและเครือข่ายความร่วมมือที่ผนึกกำลังสื่อสาร ข่าวสาร  สาระความรู้ และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.fm100cmu.com

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันอิศรา เยี่ยมชมและรับฟังแผนการดำเนินงาน/การเรียนการสอนของคณะฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.