คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมและวางแผนงานดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2567

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พร้อมร่วมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ได้เปิดเวทีการสนทนาให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 พบปะคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาในการจัดกิจกรรมของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำมาวางแผนในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU #SMOMassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมและวางแผนงานดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.