คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม จับมือ CMU Lifelong Education จัด Skills4Life Workshop เสริม 4 ทักษะสำคัญให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรมเติมเต็มทักษะแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในโลกของการทำงาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 กับ Skills4Life Workshop “หลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเสริมทักษะ Soft Skills ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ (Critical Thinking)
2. การพูด/การนำเสนอผลงาน (Communication)
3. การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในชีวิตการทำงาน (Mental Flexibility)
4. การบริหารจัดการ (Planning and ways of working)
พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรม ยกระดับโปรไฟล์ให้เหนือคู่แข่ง

เข้าร่วมฟรี! ด่วนรับจำนวนจำกัด 50 คน/ทักษะ (จัดอบรมทักษะละ 2 รุ่นๆละ 25 คน)
สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://cmu.to/S4L-Workshop หรือสแกน QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– Line OA : @CMULifelong
– โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม จับมือ CMU Lifelong Education จัด Skills4Life Workshop เสริม 4 ทักษะสำคัญให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.