คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์

               วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. คณะการสื่อสารมวลชนเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อ (TCAS) โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ข้อมูล และนักศึกษาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ ณ ห้อง MCB2311 อาคารเรียนรวม นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าชมและทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (Broadcast Studio) โดยมีนายวัธชระ เจริญเรือง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร

               สำหรับสถานศึกษาใดที่สนใจพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 0 5394 2703 ต่อ 156

               สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Mass Comm CMU 2
Mass Comm CMU 3
Mass Comm CMU 7 1
Mass Comm CMU 5
Mass Comm CMU 9
Mass Comm CMU 10
Mass Comm CMU 14
Mass Comm CMU 17 1
Mass Comm CMU 20
Mass Comm CMU 21
Mass Comm CMU 24
Mass Comm CMU 27 1
Mass Comm CMU 34
Mass Comm CMU 30 1
Mass Comm CMU 38
Mass Comm CMU 36
Mass Comm CMU 39
Mass Comm CMU 29
Mass Comm CMU 44
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา พร้อมทดลองฝึกผลิตรายการโทรทัศน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.