คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัดงานสูมาคารวการ คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2566

🎞🎥 คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดงานสูมาคารวการ คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2566 รดน้ำดำหัวคณบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส ของคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์รศ. ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ ผศ.นาฏยา ตนานนท์ คณาจารย์ผู้อาวุโส ได้กล่าวคำอวยพร และผูกข้อมือผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ Mass Comm CMU Learning Space คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.39 น. 🙏💐

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัดงานสูมาคารวการ คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.