คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวีเดน “Study in Sweden on the road” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทั่วไป (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ตามกำหนดการ ดังนี้

– เวลา 10.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประเทศสวีเดน “Study in Sweden” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เวลา 14.00 – 16.00 น. การบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวีเดน ณ ห้องบรรยาย HB5100 อาคารHB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเทียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/q3kQ5yWSw2UzRPBw5

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-942703 ต่อ 195

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวีเดน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.