คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้าน Graphic Design)

   ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP100002 (ด้าน Graphic Design) สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น
  คณะ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้าน Graphic Design)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.