คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด) สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น  

บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.