คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง) ตำแหน่งเลขที่ E100002 สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น
บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ทดสอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดง)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.