คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

 แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด) ตำแหน่งเลขที่ E100048 คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

 แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.