คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100047 สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น       บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกดัง เอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.