คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

สังกัดสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน

          ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา นั้น
         บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.