คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production)

  ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production) คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

  บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอแจ้งผลดังนี้

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.