คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production) ตำแหน่งเลขที่ EP100004 คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.