คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น 

บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.