คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.