คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 กันยายน 2566      เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วทุกตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว คณะจึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.