คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์   (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จึงขอแจ้งผลดังนี้

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.