คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) คณะการสื่อสารมวลชน

           ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4100017 สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.-บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น
          บัดนี้ การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) คณะการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.