คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(เสวนา) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC: High-Performance Computing) ณ ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และได้ดาเนินการออกแบบการใช้งาน การบริหารจัดการทรัพยากรของระบบฯ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริการชื่อว่า “CMU ERAWAN HPC” อีกทั้งได้สนับสนุนให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเป็นอย่างมาก จึงจะจัดการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้สังกัดของท่าน เข้าร่วมการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/hpc-032024 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943800 กด 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(เสวนา) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.